zoeken

Regelgeving

Bepalingsmethode EPC voor Woningbouw

Voor het berekenen van de EPC voor woningbouw geldt de norm NEN 5128. Een onderdeel van de EPC is het warmteverlies door de gebouwschil, zoals de Rc en de U-waarde. In de NEN 5128:1998 wordt voor de bepaling van die thermische eigenschappen verwezen naar de NEN 1068:1997. Door het gereedkomen van Europese normen, kwamen in de NEN 1068 tegenstrijdigheden voor. Daarom is de NEN 1068 omgebouwd tot een nieuwe norm, in deze norm wordt bepaald hoe de warmteweerstand (Rc), de warmte doorgangscoëfficiënt (U) en de thermische isolatie-index (Ht) moeten worden berekend. Toegevoegd is de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (Ht) om de verwijzing naar Europese normen te voorkomen. De norm wordt aangewezen in het nieuwe Bouwbesluit dat per 1 januari 2003 in werking is getreden. Meer informatie hierover is te vinden op www.epn.novem.nl

Bouwbesluit online

Om het vernieuwde Bouwbesluit beter toegankelijk te maken, hebben BRIS en het ministerie van VROM de website 'Bouwbesluit-online’ ontwikkeld, die via ww.vrom.nl en www.bris.nl toegankelijk is. Het Bouwbesluit, dat de minimumeisen geeft die aan woningen en andere gebouwen worden gesteld, kan met een zoeksysteem via het internet worden geraadpleegd. Naast de tekst van het Bouwbesluit is ook de Nota van Toelichting, algemeen en artikelsgewijs, op de website geplaatst. Binnenkort worden bovendien de 'Wijzigings-AMVB' en de 'Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2002' in het systeem verwerkt

R-Vent Natuurlijke ventilatie  ::  Boterdorpseweg 10    2661 AC Bergschenhoek  ::  Postbus 45   2650 AA Berkel en Rodenrijs  ::  nv@rvent.nl © R-Vent Natuurlijke ventilatie 2021